Účetnictví

Účetnictví vedeme v ekonomickém programu FSPNET, kde evidujeme doklady následovně:

  • Účetní deník, hlavní kniha, obratová předvaha
  • Bankovní doklady
  • Pokladní kniha (příjmové a výdajové doklady)
  • Kniha pohledávek a závazků (evidence jejich úhrad a přehled nezaplacených faktur)
  • Skladová evidence (skladové karty, příjemky, výdejky a výrobní listy, skladové pohyby, inventurní soupisy, zaúčtování fyzické inventury v programu)
  • Evidence majetku a DHIM , inventarizační karty majetku
  • Zpracování DPH (měsíčně,čtvrtletně), souhrnné hlášení a evidence pro účely daně
  • Zpracování roční uzávěrky, rozvaha, výsledovka
  • Daňové přiznání
   Copyright © 2021 DATAEKONOMIA CZ s.r.o.
Návštěvy:   On-line: 1 * dnes 1    Celkem 3228 
backZpět
upNahoru | 
homeDomů |